Pozostałe odpady

Zajmujemy się również odbiorem odpadów innych niż makulatura i folia LDPE, które z powodu zanieczyszczeń nie nadają się do recyklingu lecz tylko do utylizacji.

Indywidualnie dla każdego odbiorcy przygotowujemy ofertę odbioru odpadów, w oparciu o analizę i klasyfikację, oraz warunki transportu.

Oferujemy korzystne warunki finansowe!