Vinaora Nivo Slider 3.x


 

Katalog FEFCO - międzynarodowy katalog opakowań kartonowych.

FEFCO - jest to Europejska Federacja Producentów Tektury Falistej, założona w 1952 roku, z siedzibą w Brukseli, skupiającą krajowe stowarzyszenia (obecnie 24) na szczeblu Europejskim, której misją jest promocja interesów przemysłu, producentów tektury falistej.

Apla - jest to jednolite tło nałożone jedną farbą dowolnego koloru w ilości dokładnie 100%. Efektem apli jest jednolita powierzchnia druku (zamiast rastra) czyli pełne krycie.

Bigowanie (przegniatanie) - proces introligatorski polegający na odciskaniu (wgniataniu) rowków w materiale, np. papierze lub kartonie w celu ułatwienia jego złamywania.
Bigowania można dokonywać za pomocą:

- big zamocowanych w wykrojnikach, a te z kolei umieszczane są w maszynach.

- taśm nagniatających montowanych na cylindrach dociskowych maszyn offsetowych.

- ręcznie za pomocą kostek introligatorskich.

Na odciśnięty rowek mówi się biga lub bardziej po polsku - przegniecenie.

CMYK - zestaw czterech podstawowych kolorów farb drukarskich. Jest to technika separacji barw, obrazów wielobarwnych, polegająca na dodaniu czerni do barw pierwszorzędowych (podstawowych) tworząc żądany odcień barwy, a w procesie drukowania - nakładanie dodatkowo czarnej farby na trzy farby podstawowe.

 

 

C

cyjan (ang. Cyan)

 

M

madżenta (ang. Magenta)

 

Y

żółty (ang. Yellow)

 

K

czarny (ang. blacK)

Druk offsetowy - przemysłowa odmiana druku płaskiego, w której obraz przenoszony jest z płaskiej formy drukowej na papier za pośrednictwem cylindra obciągniętego gumą, (tzw. obciągu). Offset jest obecnie jedną z najpopularniejszych technik druku. Forma drukarska ma postać specjalnie przygotowanej płyty offsetowej.

Fleksografia - metoda drukowania wypukłego wykorzystująca formę drukową zbudowaną z płyt fotopolimerowych, cylindrów formowych wykonywanych z zastosowaniem promieniowania laserowego, a także stereotypów z tworzyw sztucznych lub gumowych (o dużej elastyczności w procesie drukowania bezpośredniego rotacyjnie, przy zastosowaniu ciekłej farby).

 

Gramatura papieru - ciężar 1 m2 arkusza papieru wyrażony w gramach. Pośrednio parametr ten przekłada się na grubość arkusza: papier o gramaturze 100 jest grubości 1/10 mm (z dokładnością 20%).

 

Kaszerowanie - uszlachetnianie wyrobu papierniczego poprzez oklejanie cienkim papierem (niezadrukowanym lub zadrukowanym) papieru znacznie grubszego, kartonu, tektury falistej itp. w celach dekoracyjnych lub technologicznych. Typowym przykładem kaszerowania w celach dekoracyjnych jest oklejanie cienkim, zadrukowanym ozdobnie papierem powierzchni tektury falistej przeznaczonej na opakowania produktów, której nie da się bezpośrednio zadrukować na maszynie drukarskiej z powodu jej grubości oraz wewnętrznej struktury.

 

Lakier - ciekły produkt, po nałożeniu cienką warstwą na podłoże np. druk i po przylgnięciu do powierzchni daje efekt dekoracyjny i ochronny.

 

Matryca - forma z odwzorowanym (wklęsłym) kształtem rysunku, znaku lub składu, służy do wykonania formy drukowej lub jej elementów, np. czcionek, wierszy.

 

Pantone - to gotowe farby służące do druku jednokolorowego lub wielokolorowego (nie należy mylić z drukiem wielobarwnym). Firmowa nazwa wzornika barw farb drukarskich, jak również system pasowania barw w promieniowaniu świetlnym mający zastosowanie w CMS.

Paser (punktura) - to element graficzny umieszczany poza formatem netto publikacji poligraficznej, służący jako "celownik" w druku barwnym do dokładnego nanoszenia obrazu drukowego kolejnymi farbami drukowymi w to samo miejsce. W druku jednokolorowym pasery nie mają zastosowania.

Pasery stanowią miejsce kontroli i punkt odniesienia przy montażu klisz, wykonywaniu odbitek próbnych oraz w samym druku. Znajdują się one na każdym z wyciągów barwnych w tym samym miejscu i mają ten sam kształt. Zazwyczaj znajdują się one w strefie spadów, które są odcinane w procesach introligatorskich.

Raster - to jednotonalny obraz składający się z drobnych kropek, dający podczas oglądania z normalnej odległości wrażenie istnienia półtonów, gdy kropki te są już na tyle małe, że zlewają się z otaczającym je tłem. Jasność osiągniętych w ten sposób półtonów wynika ze stosunku powierzchni zajętej przez elementy rastra (plamki rastra) do powierzchni otaczającego te elementy niezadrukowanego jasnego (najczęściej białego) podłoża drukowego.

 

Sitodruk - technika drukowania bezpośredniego wykorzystywana do drukowania jedno i wielobarwnego, na papierze lub tekturze, w której formą drukową jest siatka (tzw. sito). Po pokryciu formy mazistą farbą i przyciśnięciu jej gumowym raklem przez siatkę uzyskuje się odbitkę na zadrukowanym podłożu.

 

Maszyna sitodrukowa - maszyna drukarska, na której wykonuje się druki z formy drukowej sporządzonej na tkaninie jedwabnej, metalowej lub z tworzywa sztucznego, w której wolne oczka tworzą obraz przenoszony na zadrukowywane podłoże metoda przeciskania nałożonej farby mazistej za pomocą rakla na powierzchnię tej formy.

 

Sztancowanie (wykrawanie) - czynność introligatorska polegająca na wykrawaniu z arkusza (lub stosu arkuszy) papieru, kartonu, tektury lub innego podobnego podłoża pożądanego kształtu wyrobu papierniczego lub poligraficznego o skomplikowanych kształtach, których nie można uzyskać za pomocą zwykłego krojenia na gilotynie introligatorskiej. Wykrawania dokonuje się za pomocą wykrojnika. Za pomocą wykrawania można zarówno nadawać wyrobom odpowiednie kształty zewnętrzne, jak i wykonywać w nich otwory. Wykrawanie jest metodą wytwarzania m.in. takich wyrobów jak: składane opakowania kartonowe, kartki świąteczne o nietypowych kształtach, kalendarze, standy.

 

Wykrojnik - rodzaj tłocznika do wykrawania użytków. Zbudowany jest z linii (taśm) stalowych, osadzonych w odpowiednim płaskim podłożu (sklejka, płyta z tworzywa sztucznego) lub wykonany mechanicznie z płyty stalowej, także obrobiony termicznie. 

 

PAKCER twoim dostawcą opakowań !!